• Mikropoducenter av el slipper moms

  Riksdagen beslutade den 23 november att införa en omsättningsgräns för moms (mervärdesskatt) den 1 januari 2017. En beskattningsbar person vars omsättning (inom landet) för det innevarande beskattning

 • Ny Teleskoplastare

  Ny Teleskoplastare med ännu större kapacitet.

 • Solceller !

  Solcells verk uppsatt i Öjaby Jöns klockares väg. 29 paneler TrinaSolar - SolarEdge system med optimerare 7,6kW

 • Nytt solcellsverk uppsatt

  Installation av solcellspaneler i Ramdala