Investeringsbidrag och subventionerDet finns även investeringsstöd som administeras av Länsstyrelsen. För närvarande kan du få bidrag med upp till 30% och för företag 20%. Rot-avdrag eller Investeringsstöd, dessa två bidrag kan dock inte kombineras. Söker man investeringstödet och får det beviljat kan man ansöka om att återbetala ROT avdraget till Skatteverket.

* Från 1 Jan 2021 kommer dessa bidrag ersättas av grönt ROT avdrag. Läs mer: 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/09/nytt-skatteavdrag-nasta-ar-for-privatpersoner-som-gor-grona-investeringar/Från 2015-01-01 får du 60 öre i skattereduktion direkt in på skattedeklarationen för varje kwh solel du säljer.

Länstyrelsen Växjö

Energimyndigheten

Läs gärna:

http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solenergi/solceller/

http://omni.se/dubbelt-sa-manga-vill-investera-i-solceller/a/4ar19

Mikropoducenter av el slipper moms
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/03/skatteforslag-for-okad-ateranvandning-och-momsbefrielse-for-solelsproducenter-m.fl/

Riksdagen beslutade den 23 november att införa en omsättningsgräns för moms (mervärdesskatt) den 1 januari 2017
www.skatteverket.se

http://www.di.se/artiklar/2016/6/3/lang-vantan-pa-solcellsbidrag

http://www.di.se/nyheter/villaagarna-surar-over-elprishojning/

Solceller

Solcellspaket

Installation, komma igång

Utförda arbeten- solceller