sol

Fakta om Solenergi och Solpaneler

Vi monterar solceller

 

Solenergi
Solen är vår största energikälla och driver hela Jordens ekologi. Mängden energi som träffar jorden under en timma, om vi kunde fånga den till 100% är faktiskt lika stor som jordens hela energibehov under 1 år. Växter har det gröna pigmentet klorofyll som absorberar solens strålar och med ca 5% verkningsgrad omvandlas ljusets energi till kemisk energi så växten kan växa. Denna process uttnyttjar vi varje dag t.ex. när vi äter frukt, spannmål och grönsaker. Eftersom våra nötkreatur äter växtbaserat så kommer även allt kött från solens energi.

Solpaneler
Människan har även lärt sig uttnyttja solens strålar för vår egen energiproduktion men det tog lång tid att komma hit. Alexandre Edmond Becquerel upptäckte 1839 att ljus kunde få electricitet att strömma mellan metall plattor. Edward Weston tog 1888 första patentet i USA på en solcell. 1922 fick Albert Einstein nobelpriset för förklaringen hur elektricitet bildades i en fotocell.
Ljuset träffar solcellerna i en solpanel som ger energi i form av direkt verkande el (DC). I en växelriktare (inverter) omvandlas elen till 230 V växelström (AC). Dagens solceller har en verkningsgrad runt 15-20%.
Kostnaden för solpaneler har fallit drastiskt i pris under de senaste 30 åren, vilket gjort att villägare kan dra nytta av solljuset för sin egen elproduktion.

Hur funkar det?
Vanligast är att man monterar solpaneler på sitt hustak, som vätter mot söder, syd-ost eller syd-väst. Solpaneler är kopplade till växelriktaren som kopplas in till husets vanliga elcentral av en behörig elektriker.
Huset kommer nu använda strömmen som kommer från solpanelerna på dagen då solen lyser på dom, men även då det är mulet ger solpaneler viss effekt. 

Om huset inte kan använda all el som solpaneler producerar vid givet ögonblick så kan överskottet säljas på elnätet. Faktum är att du kan tjäna mer kr/kwh du säljer än du köper tack vare statlig subvention på 60 öre/kwh vid överskottförsäljning. Elmätaren avläses automatiskt och antal kwh skickas till din elnäts leverantör som håller koll på hur mycket du sålt.  Med en lite större solcellsanläggning gör att du blir helt självförsörjande på el över hela året mätt, men i Sverige för att få vara sk. mikroproducent och få del av subventionen, måste du köpa in mera el än du säljer. Ett 3 kW verk på 12 paneler mot söder ger i Sverige ca 3000 kwh per år i el produktion.

Solceller är underhållsfria, de jobbar utan att man behöver göra något. Om det regnar för lite kan man någon gång per år behöva tvätta panelerna från smuts, pollen eller fågelspillning. Men normalt sätt kommer regnet även göra detta jobbet.  Livslängden på en solpanel är garanterat till 25-30 år beroende på tillverkare, men den faktiska livslängden är mycket längre. Många verk som sattes upp på 70 talet funkar än idag. 


Vad blir resultatet?
Genom att använda solenergi sänker man sin totala elkostnad och samtidigt skyddar sig mot prishöjningar i framtiden.  När solcellerna är avbetalda, är elen helt gratis. Ett tydligt användningsområde för el förutom till vanliga hushållet är elbilar som är under starkt utveckling. De kan redan idag laddas av el från solceller.

Hur tror du framtidens transportkostnader kommer se ut om fler och fler väljer sätta upp egna solceller och skaffa elbilar? Stora teknikskiften som solceller, är svaret på bättre miljö, liv och ekonomi. Vi lever i en tid då vi får uppleva denna förändring.

Solcellspaket

Installera och komma igång

Investeringsbidrag och subventioner

Utförda arbeten -solceller