Installation

JSS Tjänst utför installation och motering av solcellsanläggningar åt flera solcells företag i Sverige.
En solcellsanläggning i Sverige ger ca 850 – 1 120 kWh/kW och år. Installerar man en solcellsanläggning som har en toppeffekt på 10 000 W (10 kW) kan man alltså kunna producera nära 10 000 kwh årligen. Vad exakt du får ut beror på vilket väderstreck paneler är emot, vinkeln på taket och hur många soltimmar ditt tak får per år.

Komma i gång med el produktionen

 • Steg 1. Se till att att du uppfyller krav för att få sälja elöverskott. Detta är viktigt, eftersom även ett litet verk kommer generera el till överskott under sommaren. 

  -Du framställer förnybar el från solpaneler.
  -Din elanläggning ska ha en huvudsäkring på högst 63 A.
  - Inmatningseffekten för din produktionsanläggning får som högst vara   43,5 kW
  -Du måste vara fast ansluten till elnätet.
  -Uttag och inmatning av el sker via samma huvudsäkring och elmätare
  - Du köper mer el än du säljer utslaget över ett helt år.
 • Steg 2. Sök bygglov i kommunen för sätta upp solceller. I vissa kommuner behövs ingen bygglov, men i de allra flesta behövs det. JSS Tjänst hjälper även till med bygglovsansökningar för en administrativ avgift.
  För Växjö
 • Steg 3. Kontakta din Elnäts leverantör och säg att du är intresserad av att köpa ett solcells verk. Kan min nuvarande elmätare registera kwh produktion för försäljning? Om mätaren är gammal kommer de byta till en modern som klarar det. Detta skall ske kostnadsfritt.
 • Steg 4. Kontakta ecokraft och beställ ett solcells paket. Hur många solpaneler du skall ha kommer vi fram till genom besök hos dig och mätning av ditt tak, där vi gemensamt går genom plats, ev skuggning av träd, väderstreck och priser på olika verk.
 • Steg 5. Uppsättning. Efter beställning kommer verket sättas upp av JSS tjänst personal. Därefter kommer inkoppling ske av behörig elektriker som samarbetar med JSS tjänst.
 • Steg 6. Anslut din el. För att din produktion till elnätet ska anslutas så tar du kontakt med ditt elnätsbolag igen och anmäler att du ska framställa förnybar el. Ett inmatningsabonnemang. Detta erhålls efter du ansökt om det och visat vilket solcells verk du skall installera. Det abonnemanget är en bekräftelse på att din anläggning är godkänd och uppfyller alla regler och krav som behövs. När väl solpaneler är på plats och producerar el, brukar elnät leverantör lämna 4-5 öre/kwh till dig för överskottsproduktion. Behörig elektriker som kopplar in till proppskåpet kommer skicka in slutanmälan för projektet.
 • Steg 7.  Bli elhandelskund. Leta upp och välj ett elbolag som kan köpa ditt elöverskott.
  Här gäller det leta runt på hemsidor och ringa elföretag som tex Vattenfall, Eon, Umeå Energi, Mölndal Energi, osv och se vad de kan erbjuda för din överskottsel. Priser varierar från elspotpris till 1.20 kr/kwh. Kontrollera om pris är inkl eller exkl moms. Kolla ev. bindningstider i avtalet noga.
 • Steg 8. Sälj din el.
  1 Jan 2017 ändrades momsregler, så att mikroproducenter av solel inte behöver momsregistera sig på skatteverket.
  En beskattningsbar person vars omsättning (inom landet) för det innevarande beskattningsåret inte överstiger 30 000 kronor får under
  vissa förutsättningar befrias från mervärdesskatt. Motivet är bl.a. att underlätta för privatpersoners försäljning av överskottsel från mikroproduktion. 

  Från den 1 januari 2015 har du som är mikroproducent också rätt till
  skattereduktion för den överskottsel du matar ut på nätet. Den är på 60 öre/kwh, och kommer som förtryckt summa på nästa års deklaration.
 • Steg 9. Njut av att se elproduktionen (kwh) från ditt verk och veta att du nu är din egen el producent.

Solceller

Investeringsbidrag och subventioner

Utförda arbeten - solceller